Onze activiteiten in Amsterdam

———————————————————————————————————————————
De organisatie van Bright Fame is op zoek naar een partime Bureaucoördinator
klick hier voor vacature Bureaucoördinator voor BightFame
———————————————————————————————————————————

 

‘Wat is jouw droom?’

BrightFame-teams lopen op de Wallen. Dat hoort bij ons werk. Elke dag is er wel een team, bestaande uit twee vrijwilligers, op de Wallen actief. Daarnaast Is BrightFame er ook op drie avonden in de week.
Een voor de hand liggende vraag is: wat doen die teams daar? De vrouwen op de Wallen zijn immers aan het werk, er lopen klanten rond, wat doe je daar dan? Het belangrijkste doel om er te zijn, is om vrouwen te leren kennen, om contact met hen te maken, om een relatie op te bouwen.
(hier naar volgende pagina:) meer….

Met toch gauw zo’n honderd vrouwen is die relatie er nu al. Maar het is belangrijk om ook anderen te leren kennen en met hen in gesprek te komen. Over praktische zaken – rond huisvesting of over een formulier in het Nederlands dat door de vrouwen met vaak een buitenlandse afkomst moeilijk te lezen is – of over geestelijke zaken. meer….

Een belangrijke en steeds terugkerende vraag die BrightFame bij het eerste contact stelt, is: Wat is jouw droom? Opvallend genoeg blijkt dat de meeste vrouwen, ondanks de vaak moeilijke omstandigheden, inderdaad een droom hebben. Vaak is die: terug naar een normaal leven. Ook zo’n ‘normaal’ klinkend antwoord geeft aanknopingspunten voor vervolgvragen: wat heb je daarvoor nodig, welke stappen moeten er gezet worden, op welke manier kunnen wij jou helpen? In alle gevallen krijgt de vrouw een uitnodiging voor vervolgcontact in het kantoor van BrightFame, vlakbij de Wallen. Waar nodig en mogelijk volgt dan doorverwijzing naar het maatschappelijk werk van BrightFame – zie elders op deze site -.

Onze activiteiten in Nederland

Aan de bak

BrightFame doet het werk voor de vrouwen op de Wallen graag. Maar beseft ook: we kunnen dit niet alleen doen. Dat hoeft ook niet: er zijn, gelukkig, meer (christelijke) organisaties die hetzelfde of vergelijkbaar werk doen, in Amsterdam en daarbuiten. Voorbeelden zijn Scharlaken Koord, van stichting Tot Heil des Volks en Terwille, een organisatie binnen De Hoop in Dordrecht. In de afgelopen maanden zijn de contacten met deze organisaties, en met De Haven in Den Haag, gegroeid; we hopen daar hieruit een zinvol netwerk ontstaat en wellicht meer. meer….

Er is nog een kant aan die zin: ‘we kunnen dit niet alleen doen’. BrightFame krijgt geen subsidie, geen enkele. Reden waarom BrightFame zelf ‘aan de bak moet’ en aan de weg moet timmeren:
* met het verzorgen van preek- en spreekbeurten in christelijk Nederland en daarbuiten;
* met het geven van coaching en voorlichting aan teams elders in het land die in hun eigen plaats iets voor vrouwen willen doen;
* met het verlenen van medewerking aan radio- en televisieprogramma’s, kranten, magazines;
* met het regelmatig optreden, van Frits Rouvoet als deskundige, bij de christelijke tv-zender Family7.
In al deze uitingen geeft BrightFame bij monde van Frits Rouvoet ‘een stem aan de vrouwen, aan mensen die geen stem hebben’. Wil jij BrightFame steunen? Kijk elders op deze site bij Contact en Doneren.

Onze activiteiten in Roemenië

Terug naar huis?

De meeste meisjes die op de Wallen werken, komen uit Roemenië. Dat is de reden waarom BrightFame ook in dat land activiteiten ontplooit. Dit gebeurt in samenwerking met organisaties in Roemenië zelf. Het doel is om de meisjes/vrouwen, in Nederland, te helpen om terug te keren naar het land van herkomst, naar huis. meer…

De zojuist bedoelde organisaties in Roemenië zijn vaak van origine Nederlandse ‘goede doelen organisaties’ die al in het land actief waren en zijn, voor hulp, ondersteuning, zorg. Meestal werken zij met lokale mensen en in samenwerking met lokale kerken. Enkele kregen het verlangen om er ook te zijn voor vrouwen die elders, onder meer in Nederland, in de prostitutie werken. En die – dit is meteen het lastige element – geld inbrengen, geld dat het gezin waar de vrouw deel van uitmaakt, als echtgenote, dochter, zus, vaak goed kan gebruiken. meer….

Hier ligt een punt om te onthouden: bij het begrip ‘pooier’ moet niet per se of meteen gedacht worden aan iemand in het criminele circuit. In onder meer de Roemeense situatie kan zo iemand ook de echtgenoot, vader of broer van een in Nederland werkende vrouw zijn!
BrightFame zet zich er, samen met de genoemde organisaties, voor in om de vrouwen terug te laten keren naar Roemenië. Om daar ander werk te kunnen vinden. Dit is niet makkelijk. Ook hier heeft BrightFame hulp en ondersteuning bij nodig, bijvoorbeeld van (christelijke) zakenmensen die bereid zijn om een project (mee) op te zetten of te investeren in een al bestaand project.

Onze activiteiten in Moldavië

 Tienerkamp

In Moldavië, een land ver weg van Nederland en grenzend aan Rusland, verricht BrightFame werk dat vergelijkbaar is met het werk in Roemenië. Hoe komt BrightFame daar terecht? Wel, er zijn veel Moldavische meisjes/vrouwen met een Roemeens paspoort. Ook hen komt BrightFame in Nederland tegen. meer….

Vervolgens bleek dat in Moldavië zelf een christelijke organisatie is die zich ervoor inzet op vrouwen uit de prostitutie te halen, hen opvangt, hen helpt om ander werk te vinden én zich richt op het geven van voorlichting over seksualiteit en over (de gevaren van) prostitutie, preventie dus. Deze organisatie heeft goede banden met lokale kerken/gemeenten. Frits Rouvoet is gevraagd om input te geven. Hij heeft dit al enkele keren gedaan. In de loop van 2017 hoopt hij er weer naar toe te gaan en aanwezig te zijn bij een tienerkamp.

Onze activiteiten in Mercy Place

HOE ZOU IEMAND KUNNEN
UITSTAPPEN ZONDER BEGELEIDING?

UITSTAPPEN ZONDER BEGELEIDING IS ONTZETTEND MOEILIJK. DAAROM KUNNEN DE VROUWEN ALTIJD TERECHT BIJ DE MAATSCHAPPELIJK WERKSTERS. ZIJ STAAN HEN GRAAG TE WOORD EN HELPEN BIJ ALLE VRAGEN EN PROBLEMEN. VEEL VROUWEN KUNNEN MOEILIJK ZELFSTANDIG.
BEGELEIDEN

De maatschappelijk werkers van Bright Fame begeleiden de vrouwen waar nodig. Denk daarbij aan bijvoorbeeld praktische zaken als het zoeken naar woonruimte; vragen over de belastingdienst; het aanvragen van een uitkering, als dit mogelijk is; het aanvragen of wijzigen van een zorgverzekering; begeleiding bij bezoek aan een tandarts, dokter of ziekenhuis; meedenken als sprake is van schulden; hulp bij het zoeken naar een andere baan; het schrijven van een CV en het voorbereiden van een sollicitatiegesprek

De maatschappelijk werkers staan naast de vrouwen die bij Bright Fame komen en om hulp vragen. Zij bemoedigen, bieden een schouder om op te steunen of tegen te huilen. Maar ze geven ook dat ene zetje als dit nodig is. Trouw, betrokkenheid en professionaliteit zijn hierbij sleutelwoorden.

HOE VINDEN DE VROUWEN
WERK NA HET UITSTAPPEN?

DE VROUWEN DIE UITGESTAPT ZIJN, HEBBEN ALLEMAAL MET HETZELFDE PROBLEEM TE MAKEN: WAT NU? ZE ZIJN BLIJ DAT ZE VAN HET OUDE LEVEN AF ZIJN, MAAR HOE MOETEN ZIJ VERDER? BIJ SOMMIGE VROUWEN IS TROUWENS AL VEEL EERDER SPRAKE VAN GROTE FINANCIËLE ZORGEN: VAAK VORMEN DIE DE BELANGRIJKSTE REDEN OM TOCH MAAR TE BLIJVEN WERKEN OP DE WALLEN. JE HEBT NU EENMAAL GELD NODIG OM TE OVERLEVEN. MAAR HOE VIND JE WERK?
PROJECTEN

In de afgelopen jaren zijn al diverse initiatieven ondernomen voor werkprojecten. Jammer genoeg hebben die niet tot resultaat geleid. Bright Fame praat op dit moment met verschillende zakenmensen over een aantal projecten waarin vrouwen weer aan het werk kunnen komen. Op korte termijn hopen we in Nederland en in enkele Oost-Europese landen projecten te hebben waar de vrouwen een eerlijk inkomen hebben en zij voor zichzelf en voor hun kinderen kunnen zorgen. Een al bestaand project is Blessed2Bless.

Blessed2Bless is een bestaand kleinschalig werkervaringsproject voor vrouwen die uit de prostitutie zijn gestapt of willen stappen. In het project krijgen de vrouwen een cursus sieraden maken van Adája en gaan vervolgens in opdracht sieraden vervaardigen. De vrouwen krijgen eerst een cursus over hoe de sieraden gemaakt worden.

WAAR KUNNEN VROUWEN TERECHT DIRECT
NA DE INGRIJPENDE BESLISSING OM UIT TE 
STAPPEN?

BIJ BRIGHT FAME BIEDEN WE ZO NODIG VERSCHILLENDE SOORTEN VAN OPVANG. HET DOEL IS VROUWEN TOT HET PUNT TE BRENGEN WAAROP ZE IN HUN EIGEN ONDERHOUD KUNNEN VOORZIEN. HET VERSCHILT PER VROUW HOEVEEL BEGELEIDING ZIJ HIERBIJ NODIG HEBBEN.

OPVANG

Een opvangmogelijkheid is Mercy Place. Hier kunnen tien vrouwen terecht, waar nodig is er 24-uursbegeleiding. Op deze locatie blijft het maatschappelijk werk nauw betrokken bij de vrouwen. Mercy Place richt zich speciaal op vrouwen uit Oost-Europa: juist voor hen zijn er in de bestaande hulpverlening weinig mogelijkheden. De vrouwen die hier komen, krijgen ruimte om tot rust te komen en opnieuw te bedenken wat ze met hun leven willen. De vrouwen worden geaccepteerd voor wie zij zijn en hebben ruimte om zich te ontwikkelen.

De rust en ruimte die er voor de vrouwen in Mercy Place is, is nodig omdat zij vaak moeten wennen aan een normaal dag- en nachtritme. Vaak zijn de vrouwen lichamelijk en geestelijk uitgeput. Er is ruimte voor gesprekken. Mercy Place heeft geen vast rooster of activiteitenschema. Regelmatig zijn er momenten voor spel, creativiteit en gezelligheid. Zodra de vrouwen gesetteld zijn en klaar om verder te gaan, wordt gezocht naar een geschikte baan of opleiding. Tot die tijd hebben de vrouwen al wat werkervaring opgedaan met de aanwezige projecten, schoonmaakwerk en huishoudelijke werkzaamheden.

IS ER IETS TE BEDENKEN WAARDOOR JE KUNT
VOORKOMEN DAT MENSEN IN DE PROSTITUTIE TERECHT KOMEN?

KINDEREN EN JONGEREN WORDEN AL OP JONGE LEEFTIJD GECONFRONTEERD MET DE MEEST UITEENLOPENDE INFORMATIE OVER SEKSUALITEIT. DE SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE DRUK OM OP JONGE LEEFTIJD SEKSUEEL ACTIEF TE ZIJN IS BIJZONDER GROOT.

POWER IN PURITY

Hierdoor ontstaat een groot risico op een verstoorde seksuele ontwikkeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zogenaamde loverboys maken misbruik van de kwetsbaarheid van meisjes en jongens en buiten hen uit in de prostitutie.

Bright Fame vindt het belangrijk dat jongeren op jonge leeftijd gezonde keuzes leren maken op het gebied van seksualiteit. Op grond van eerlijke en objectieve informatie  willen wij hen hierin stimuleren en ouders en opvoeders aanmoedigen hen hierin te steunen. Power in Purity verzorgt voor Bright Fame lessen en spreekbeurten waarin onderwerpen als zelfbeeld, grenzen, weerbaarheid, seksualiteit, loverboys en prostitutie aan de orde komen.

Left Menu Icon