Oost-Europa

De meeste vrouwen die op de Wallen werken, komen uit Oost Europa en vooral uit Roemenië. Meestal is armoede de drijfveer om in de prostitutie te gaan werken. Zo kunnen deze vrouwen zorgen voor hun gezin en familie. In hun situatie moet bij het begrip ‘pooier’ dan ook niet per se of meteen gedacht worden aan iemand uit het criminele circuit maar kan het de echtgenoot, vader of broer van een in Nederland werkende vrouw zijn die haar in de prostitutie houdt!

Bright Fame zet zich er, samen met in Roemenië werkzame organisaties, voor in om waar mogelijk de vrouwen terug te laten keren naar Roemenië en om daar ander werk te vinden. Dit is niet eenvoudig. Ook hier heeft Bright Fame hulp en ondersteuning bij nodig, bijvoorbeeld van (christelijke) zakenmensen die bereid zijn om een project (mee) op te zetten of te investeren in een al bestaand project.

In Moldavië, een land ver weg van Nederland en grenzend aan Oekraïne, verricht Bright Fame werk dat vergelijkbaar is met het werk in Roemenië. In Moldavië zit een christelijke organisatie die zich ervoor inzet om vrouwen uit de prostitutie te halen, ze opvangt en helpt om ander werk te vinden. Daarnaast geven ze voorlichting over seksualiteit en over (de gevaren van) prostitutie. Deze organisatie heeft goede banden met lokale kerken/gemeenten. Frits Rouvoet is gevraagd om daar namens Bright Fame  input te geven. Hij heeft dit al meerdere keren gedaan.

Naast Roemenië en Moldavie hebben we contacten in Hongarije, Bulgarije en Albanië. We spreken voor voorgangers, politie, kerken, gevangenissen, het leger, het Roemeense parlement en overal waar we verder uitgenodigd worden. Dit doen we omdat we bewustwording willen creëren onder de bevolking van die landen. Vaak worden vrouwen die in de prostitutie werken namelijk gezien als slechte, criminele vrouwen en is er geen oog voor de nood die de vrouw hiertoe heeft gedreven en de kwetsbare positie waarin zij zich bevindt.

 

Steun Bright Fame en help vrouwen uit de prostitutie

Maak een donatie