Straatwerk

Bright Fame is een stichting die outreachend werkt onder prostituees, vooral op de Wallen in Amsterdam. Onze straatwerkers lopen dagelijks op straat, zowel overdag als in de avond. Het doel van dit outreachende werk is om de vrouwen/mannen te leren kennen, om contact te maken en een relatie op te bouwen.

Op straat verschilt het contact van simpelweg een begroeting tot een gesprek of samen bidden. De gesprekken op straat gaan over verschillende zaken zoals:

  • Persoonlijke omstandigheden
  • Pastorale gesprekken
  • Maatschappelijke en juridische vraagstukken

Een belangrijke en steeds terugkerende vraag die Bright Fame stelt is: Wat is jouw droom? Opvallend genoeg blijkt dat de meeste vrouwen/mannen, ondanks de vaak moeilijke omstandigheden, inderdaad een droom hebben. Vaak is die droom: terug naar een normaal leven. Ook zo’n ‘normaal’ klinkend antwoord geeft aanknopingspunten voor vervolgvragen. Wat heb je daarvoor nodig? Welke stappen moeten er gezet worden? Op welke manier kunnen wij jou helpen? In alle gevallen krijgt de vrouw/man een uitnodiging voor een vervolggesprek in het kantoor van Bright Fame, vlakbij de Wallen.

Hoe we nog meer helpen

Hulpverlening

Op ons kantoor zijn maatschappelijke en juridische medewerkers aanwezig. Zij zetten zich in om de vrouwen te helpen met hun hulpvraag.

Overige activiteiten

Als Bright Fame houden we ons, naast het straatwerk en de hulpverlening, bezig met: bewustwording; media, samenwerking, preventiewerk.

Inloop

Bright Fame heeft een inloop huiskamer waar (ex)prostituees altijd terecht kunnen voor een kop koffie, maaltijd of activiteit.

Steun Bright Fame en help vrouwen uit de prostitutie

Maak een donatie