Ontstaan

Het verhaal van Bright Fame begint bij het outreachende werk van –  toen nog –  Stichting Blood-n-Fire in het Red Light District van Amsterdam.

In 2008 kwam Frits Rouvoet in contact met Robin. Ze slaagde er met zijn hulp in uit de prostitutie te stappen en een plek te vinden in een vrouwenopvang. Even leek het beter met haar te gaan. Robin was bezig met een rechtszaak tegen haar loverboy en alles leek goed te gaan tot op de dag dat ze slecht nieuws kreeg: haar loverboy werd niet vervolgd.

Dit bericht was een grote klap voor Robin. Ze raakte gefrustreerd en kon niet goed met haar emoties overweg. In het opvanghuis gold de gebruikelijke regel dat vrouwen geen contact mogen hebben met de buitenwereld. Ze kon dus met niemand contact opnemen en kon nergens haar frustratie kwijt. Ze werd door de leiding naar haar kamer gestuurd om af te koelen. Hier maakte Robin een einde aan haar leven.

Het dramatische verhaal van Robin, in het Engels bright fame, stimuleerde ons tot de oprichting van stichting Bright Fame. Het overlijden van Robin maakte ons duidelijk dat een eigen hulpverlening bij het willen en daadwerkelijk uitstappen van de prostitutie nodig is. Zo kan het opgebouwde contact namelijk blijven bestaan en kan er passende hulpverlening geboden worden.

In 2016 zijn Stichting Blood-n-Fire en Stichting Bright Fame één organisatie geworden die zich zowel met het outreachende- als het hulpverlenende werk aan (ex)prostituees bezighoudt.

Steun Bright Fame en help vrouwen uit de prostitutie

Maak een donatie